Yeşil yarınlar için sürdürülebilir tekstil ve sorumlu üretim

Sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.
İş uygulamalarımızı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik ilkelerini esas alarak sürekli geliştiriyoruz.

Doğayı korumak için attığımız adımlar

Çevre dostu materyaller

Üretimde veya çalışma alanlarımızda kullandığımız tüm materyallerin, karbon ayak izini minimize eden malzemelerden üretilmesine özen gösteriyoruz.
İş birliği yaptığımız tedarikçilerin sürdürülebilir yaklaşımla çalışıyor olmalarına dikkat ediyoruz.

Sürdürülebilir operasyonlar

Dijital dönüşüme uygun hale getirdiğimiz tesislerimizde enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz.

Atıkların azaltılması

Geri dönüşüm program ve stratejileri ile atığımızı en aza indiriyoruz.

Yenilenebilir enerji hedefi

Hedefimiz kısa vadede tesislerimizde güneş enerjisine geçerek sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir adım öteye taşımak.